Krásné zkameněliny mohou ozdobit váš domov!

Slovo fosilie zná téměř každý z nás. Možná vás ale nikdy nenapadlo, že byste něco takového mohli mít doma, protože většina z nás si je dokáže představit jen v muzeu. Fosilie jsou pozůstatky pravěkých organismů, a to rostlin i zvířat. Jejich věk musí být minimálně 10 tisíc let, aby se takto mohl nazývat. Jedná se o jediný skutečný důkaz, který o nich můžeme získat.

Netradiční součást interiéru

Prodej fosilií je poměrně vzácný, ale můžete se s ním setkat. Obecně se můžeme setkat se čtyřmi druhy zkamenělin. Jedná se o jádro, otisk, výlitek nebo odlitek. Jádro je komplexním produktem a vyplňuje celý vnitřní prostor uhynulého živočicha nebo rostliny. Obvykle se objevuje u plochých krunýřů trilobitů, u kterých se může pryskyřice či sediment dostat do každé skuliny. Otisk je odrazem vnější schránky organismu. Jedná se prakticky o negativ celého organismu, která se tímto způsobem může uchovat až do dnešního dne. Výlitek je samotné jádro bez schránky. Jde tedy o dutinu vyplněnou sedimentem nebo pryskyřicí, ze které vznikne tento typ zkameněliny. Odlitkem je myšlena vyplněná dutina až po schránku.