Můj přítel je mladý lékař

Veterina Praha 10 byla vyhlášená. Měla dobrou pověst a nepamatuji se, že by na ní někdy působil lékař, který by nerozuměl svému oboru. Vždycky si mezi sebe vybírali schopné lékaře a takové, které nikdy nenarušili tu pohodovou atmosféru, která tam vždycky panovala. Vybrali si i mého přítele a to hned, jak jsme se do této oblasti přestěhovali. Byl moc šikovný a mnoha pejskům v okolí hodně pomohl. I tomu našemu, když to potřeboval.

Stížnosti se rozcházely se skutečností

Stěžování si, pomluvy a celková likvidace. To bylo to, oč šlo místnímu zastupiteli především. To, co mu totiž místní lékař udělal, nemohl omluvit ani pochopit, i kdyby se sebevíc snažil. Sešel se totiž s jeho ženou, byl mu s ní nevěrný a navíc i dítě, které dlouhá léta vychovával, prý není jeho. Dozvěděl se to po dvaceti letech a to ho opravdu hodně šokovalo. Nemohl se na ni c soustředit a stále každému tvrdil, že skutečnost je úplně jiná.