Perfektní vánoční besídka

Jistě si vzpomínáte, že jste za dětských let každoročně se spolužáky a celou školou připravovali pro rodiče vánoční besídku, jejíž program byl složen z řady žákovských vystoupení. A vězte, že nejinak je tomu i dnes. V poslední školní dny před vánoci se postupně ve všech základních školách i mateřských školkách rozsvěcejí vánoční světýlka a děti ve svátečním zpívají a hrají na rozličné nástroje. Rozumný ředitel však jistě myslí i na zpestření programu v podobě vystoupení kouzelníka. Ten zaujme jistě žactvo všeho věku a bude to příjemná změna v celém dlouhém pásmu koled, které si jednotlivé třídy nacvičují pro přítomné rodiče.

Vítaná změna

Jako ředitel školy či školky si můžete být zcela jist, že vyberete-li kouzelníka na základě doporučení a referencí, na základě zkušeností ostatních, jistě Váš program nebude nudný či zdlouhavý a nikdo neodejde před koncem.